کره بادام زمینی ایزو (کارامل )

605000 تومان

سایز:1کیلو100گرم