تکمیل سبد خرید
آدرس تحویل
پیش فاکتور

سبد خرید شما

مکمل بلاکسی مدل 1432
۲ کیلوگرم
تعداد:
قیمت واحد:
324,000تومان
تخفیف:
24,000تومان
قیمت کل:
300,000تومان
مکمل بلاکسی مدل 1432
۲ کیلوگرم
تعداد:
قیمت واحد:
324,000تومان
تخفیف:
24,000تومان
قیمت کل:
300,000تومان

افزودن کالا به سبد خرید به معنی ثبت و رزرو آن نیست. جهت نهایی کردن خرید، سبد خود را ثبت و خرید خود را تکمیل کنید.

قیمت کل:
648,000تومان
تخفیف:
48,000تومان
مبلغ قابل پرداخت:
600,000تومان
ادامه ی خرید